Etkinlikler / Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Entelektüeller Forumu İstanbul’da Yapıldı

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Entelektüeller Forumu İstanbul’da Yapıldı

  

9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nın bir yan etkinliği olan Entelektüeller Forumu için Boğaziçi Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Richard Falk’un başkanlığında bir araya gelen dünyaca ünlü akademisyenler, entelektüeller ve uzmanlar resmi konferansa alternatif bir yaklaşımla vicdanın sesi oldu.

Açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı forum kapsamında düzenlenen panellerden biri de, YÜÇAM’ın ev sahipliğinde, 9 Mayıs 2011 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen, “En Fakir Topluluklardaki En Fakir Kızlara Yatırım Yapmak: Hızlı ve Pozitif Bir Değişim için Fırsatlar” paneliydi. Panelde En Az Gelişmiş Ülkeler’deki ergen kızların karşılaştıkları sorunlar ele alındı. New York Nüfus Konseyi’nde Yoksulluk, Toplumsal Cinsiyet ve Gençlik Programı’nda Kıdemli Araştırmacı olan Judith Bruce’un başkanlığında gerçekleşen panelde; BM Haiti Özel Elçiliği Ofisi Kıdemli Politika Danışmanı Nancy Dorsinville, Guatemala Nüfus Konseyi Program Koordinatörü Alejandra Colom, Uganda Finance Trust Genel Müdürü Mathias Katamba, ve Sabancı Vakfı Programlar Yöneticisi Filiz Bikmen konuşma yaptı.

Kalkınma, ticaret ve yatırım, yönetişim, Afrika bölgeselciliği, tarım, ekonomik ve sosyal adalet, çevre ve iklim değişikliği, uygarlaşma, kültür, din ve gelenek, yoksulluk, kadın hakları, çocuk hakları, sivil toplumun rolü, sağlık, gençlik, göç ve mülteciler temaları altında bir dizi panelden oluşan forum, EAGÜ Konferansı’na T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından, ilgili alanlardan önde gelen kişilerle yapılan görüşmeler sonucu eklendi. Özgün bir konsepte sahip olan Entelektüeller Forumu, konferansın hükümetler arası ayağında tartışılacak resmi görüşler karşısında vicdanın sesi olma ve alınacak resmi kararları EAGÜ toplumlarının yararı ve gerçek ihtiyaçları doğrultusunda etkileme amacıyla yapıldı.

 

Entelektüeller Forumu, aynı zamanda Richard Falk’un başkanlığında, küresel adalete olan bağlılıklarıyla tanınan 18 akademisyen, uzman ve ahlaki otorite figüründen oluşan bir Akademik Konsey’e de ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki on yıl boyunca, konferansın resmi ayağı tarafından alınan kararların adil uygulanması gibi EAGÜ’lerle ilgili birçok konuyu takip ederek aktif faaliyet gösterecek olan konsey, konferansın hükümetlerarası ayağı tarafından hazırlanan resmi bildirgeyi etkilemeyi amaçlayan bir de sonuç bildirgesi yayınladı. Dünya ülkeleri arasında ve ülkelerin kendi içlerinde var olan eşitsizlikleri eleştirmeye ve ortaya koymaya çalışan bu bildirge, tüm insanlar ve özellikle EAGÜ halkları için adil ve insani bir dünya ekonomisi tanımlamak adına ekonomik ve sosyal haklar, yoksulluk, ekolojik adalet, gelir/servet eşitsizlikleri ve insafsızlıklara dair görüşleri yansıtıyor.

 

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Birleşmiş Milletler’in 1971'de yaptığı bir tanımlamadır. Bu tanımlamaya giren ülkelerin kalkınma süreçlerinde yapısal nedenlerden kaynaklanan temel güçlükleri mevcut. BM uluslararası toplumun bu ülkelere özel bir yaklaşım göstermesini ve karşılık beklemeksizin destek vermesini öngören bir program izliyor. Dünyada 33’ü Afrika’da, 14’ü Asya ve Pasifik bölgesinde, 1’i Latin Amerika’da olmak üzere toplam 48 ülke EAGÜ statüsüne sahip. 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı, 2001’de Brüksel’de yapılan 3. BM EAGÜ Konferansı’nda kararlaştırılan 10 yıllık eylem planının sonuçlarının değerlendirilmesi ve EAGÜ’in gelecek 10 yılda sürdürülebilir kalkınmalarına yönelik yeni tedbir ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla geçekleştirildi.

 

Daha fazla bilgi için bakınız: www.ldcintellectuals.org

 

08.05.2011 17:00 / 11.05.2011 18:00
Bu site içeriğinin telif hakları Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ait olup 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak alıntılar dışında önceden izin alınmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan CICR'nin kurumsal bilgileri ile CICR Akademik Personeli'nin çalışmaları dışındaki diğer görüş ve değerlendirmeler, yalnızca yazarının düşüncelerini yansıtmaktadır; CICR'nin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir.
MARKA
© 2017 - Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bu web sitesi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği “MARKA/11-01/TD01-030” 2011 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 'ne aittir ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.