Etkinlikler / Değişen Türk Dış Politikası'nın Ortadoğu'ya Yansımaları” konulu konferans gerçekleştirildi.

"Değişen Türk Dış Politikası’nın Ortadoğu'ya Yansımaları” konulu konferans gerçekleştirildi.

12.05.2011

Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM) tarafından düzenlenen geleneksel pazartesi toplantılarının beşincisinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (BİLGESAM) Başkanı Doç. Dr. Atilla Sandıklı “Değişen Türk Dış Politikası’nın Ortadoğu'ya Yansımaları” konulu bir konferans vermiştir.

Sözlerine analizlerini yaparken “sistem yaklaşımı”nı benimsediğini söyleyerek başlayan Doç. Dr. Atilla Sandıklı, “küresel sistem”deki değişiklikleri anlamadan mevcut uygulamalar ve dinamikleri algılamanın zor olduğunu vurgulamıştır.

Soğuk Savaş öncesi süreci analiz eden Doç. Dr. Atilla Sandıklı’ya göre Türkiye, Orta Doğu bölgesine kuruluşundan itibaren uzak kalmıştır. Türkiye, Orta Doğu’nun içindedir. Bunu sağlayan tarihi, sosyo-kültürel bağları vardır. Fakat aynı zamanda Orta Doğu’nun uzağındadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temel tercih ve politikası Orta Doğu’dan uzak kalmak bunun yerine Batı dünyasına yakınlaşmak üzerine kurulmuştur.

Sandıklı'ya göre Türkiye’nin Orta Doğu Politikası’na iki faktör etki etmektedir. Birincisi, Türkiye'nin ideolojisi yani “modernleşme”dir. Batılılaşma, çağdaşlaşma söylemi Türkiye’nin bölgeden uzak kalması gerektiğini savunmuştur. İkinci faktör ise “konjonktür”dür. Türkiye kurulduğu zaman Orta Doğu'daki manda yönetimlerinden dolayı İngiltere ve Fransa ile komşu olmuştur. Bu yönetimlerin sona ermesine rağmen Türkiye son döneme kadar komşuları ile en az ilişkide bulunan ender ülkelerden birisi durumunda kalmıştır.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile “uluslararası konjonktür” de değişmiştir. Bu değişime uygun olarak Türkiye'nin ideolojisi de değişmiştir. Yeni dönemde fırsatlardan istifade etmek ve riskleri minimize etmek amaçlanmıştır. "Tek vatan ve ulus oluşturmak/korumak hedefi"nden bölgesel hatta küresel bir aktör olma isteğine doğru dönüşüm görülmüştür. Bu durum hem iç hem de dış politikada önemli değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur.

Küreselleşme, iletişim, bilişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, Soğuk Savaş’ın bitişi, “demir perde”nin ortadan kalkması ile daha da hızlanmıştır. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi Batı değerleri dünyanın heryerine yayılmıştır.

Konferansın devamında Türk Dış Politikası'nın güncel sorunlarını analiz eden Doç. Dr. Atilla Sandıklı, 2002 sonrası AKP Döneminde Türk Dış Politikası'nın Orta Doğu'daki gündemine de değinmiştir. Konferansın devamında soru cevap kısmına geçilmiştir.

Konferansın sonunda Yalova Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Abay ile YÜÇAM Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kenan Dağcı konferansa katılımından dolayı Doç. Dr. Atilla Sandıklı’ya plaket ve hediyelerini sunmuşlardır.

22.05.2011 11:00 / 22.05.2011 12:00
Bu site içeriğinin telif hakları Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ait olup 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak alıntılar dışında önceden izin alınmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan CICR'nin kurumsal bilgileri ile CICR Akademik Personeli'nin çalışmaları dışındaki diğer görüş ve değerlendirmeler, yalnızca yazarının düşüncelerini yansıtmaktadır; CICR'nin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir.
MARKA
© 2017 - Uluslararası Çatışma Çözümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bu web sitesi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği “MARKA/11-01/TD01-030” 2011 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 'ne aittir ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.